BHP

 

1. Szkolenia BHP

Oferujemy szkolenia BHP dostosowane do każdej grupy zawodowej zatrudnionej w zakładzie pracy. Zapewniamy dostęp do dedykowanych zajęć dla:

 • pracowników biurowych,
 • pracowników produkcyjnych,
 • osób kierujących pracownikami – mistrzów, brygadzistów,
 • a także osób, których praca wiąże się ze szczególnym narażeniem na niebezpieczeństwo.

Bierzemy pod uwagę specyfikę działalności zakładu pracy oraz rodzaj pełnionych obowiązków pracowniczych. Kierując na szkolenia BHP warto skorzystać z naszego doświadczenia i mieć pewność, że szkolenie zostało przeprowadzone profesjonalnie i merytorycznie.

 

Zakres usług

Odpowiednio przeprowadzane szkolenia BHP są prostą drogą do zapewnienia ochrony oraz wysokiego poziomu bezpieczeństwa – zarówno pracowników, ale także maszyn i urządzeń. Zajmujemy się organizowaniem:

 • szkoleń wstępnych ogólnych – odbywających się przed podjęciem pracy i mających na celu przygotowanie pracownika do bezpiecznego wykonywania powierzonych obowiązków. Szkolenie wstępne organizowane przez pracodawcę obejmuje: instruktaż ogólny (szkolenie wstępne ogólne), instruktaż stanowiskowy (szkolenie wstępne na stanowisku pracy),
 • szkoleń okresowych – mających na celu regularne sprawdzanie poziomu wiedzy na temat zasad BHP, jej aktualizację oraz uzupełnianie o nowe informacje.

Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawcy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, jeśli ten nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowiązany przeszkolić pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzić szkolenia okresowe w trakcie trwania stosunku pracy.

 

Czy każdy musi uczestniczyć w szkoleniu BHP?

W szkoleniu BHP musi uczestniczyć obowiązkowo każdy z pracowników. Szkolenie również należy przeprowadzić dla osób, które odbywają w zakładzie pracy staż oraz praktykę zawodową. Za brak szkolenia pracodawcy grozi mandat w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł. Jeżeli dojdzie do wypadku w pracy, a pracownik nie posiada ważnego szkolenia BHP pracodawca może mieć również postawione zarzuty wynikające z przepisów kodeksu karnego.

 

Jak długo jest ważne szkolenie wstępne?

Szkolenie wstępne ogólne jest ważne 12 miesięcy dla wszystkich pracowników z wyłączeniem osób kierujących pracownikami. Dla tych osób szkolenie okresowe należy wykonać w ciągu 6 miesięcy.

 

Kiedy kierować pracownika na szkolenie okresowe BHP?

Termin ważności szkolenia okresowego jest zależny od wykonywanej pracy oraz od zajmowanego stanowiska pracy:

 • stanowiska robotnicze – 12 miesięcy lub 3 lata.  Co rok powtarzają szkolenie osoby wykonujące prace szczególnie niebezpieczne np. prace na wysokości, prace budowlane. Szkolenie trwa 8 godz. lekcyjnych.
 • stanowiska administracyjno-biurowe – 5-6 lat. Dłuższy okres szkolenia mają osoby zatrudnione na stanowiskach, gdzie nie występują czynniki niebezpieczne lub uciążliwe. Szkolenie trwa 8 godz. lekcyjnych.
 • pracodawcy i osoby kierujące pracownikami – 5 lat. Szkolenie trwa 16 godz. lekcyjnych.

 

Podstawy prawne

Szczegółowe zasady przeprowadzania szkolenia w zakresie BHP, zakres, wymagania dotyczące treści i realizacji programów szkolenia, metod dokumentowania oraz przypadków, które uprawniają do zwolnienia pracownika czy pracodawcy z uczestnictwa w szkoleniu zostały uwarunkowane prawnie:

 • art. 237 2 - 237 5 Kodeksu Pracy
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

   

2. Dokumentacja powypadkowa

Oferujemy przygotowanie dokumentacji powypadkowej:

 • protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy,
 • karty wypadku w drodze do lub z pracy,
 • karty wypadku – dla osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
 • poleceń powypadkowych, które powinny wynikać z ustalonych w toku postępowania okoliczności i przyczyn wypadku, a których głównym celem jest – na bazie obowiązujących przepisów oraz zasad bhp – dążenie do eliminacji podobnych wypadków w przyszłości.

Jeśli pracownik uległ wypadkowi konieczne jest sporządzenie kompletnej dokumentacji powypadkowej. Za jej sporządzenie odpowiedzialny jest pracodawca. Wśród dokumentów, jakie należy skompletować wymienia się:

 • dokument powołania zespołu powypadkowego,
 • szkice i fotografie z miejsca wypadku,
 • klasyfikację prawną wypadku,
 • zalecenia powypadkowe eliminujące lub ograniczające powstanie podobnego zdarzenia w przyszłości,
 • założenie rejestru wypadków przy pracy,
 • przygotowanie dokumentacji do ZUS.

Wypadkiem przy pracy jest nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Na równi z wypadkiem przy pracy traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:

 • w czasie podróży służbowej, chyba, że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań,
 • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony,
 • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

 

 

3. Ocena Ryzyka Zawodowego

Oferujemy pomoc w stworzeniu oceny ryzyka zawodowego lub podejmiemy się stworzyć taki dokument kompleksowo.

W ocenie ryzyka zawodowego określamy możliwe zagrożenia dla pracownika na danym stanowisku, z którymi pracownik musi być obowiązkowo zapoznany.  Celem podstawowym oceny ryzyka zawodowego jest uzyskanie możliwe najlepszej, w określonych warunkach pracy, ochrony zdrowia i życia pracowników podczas wykonywanej pracy.

Ocenę ryzyka zawodowego przeprowadza się w taki sposób, aby pracodawcy lub osobom odpowiedzialnym w danym zakładzie pracy za bezpieczeństwo i higieny pracy, umożliwić:

 • identyfikację zagrożeń związanych z warunkami pracy, wyznaczenie ryzyka dopuszczalnego, a w przypadku stwierdzenia przekroczonego poziomu ryzyka bezpieczeństwa zastosowywanie środków ochrony osobistej uwzględniające obowiązujące przepisy prawa,
 • weryfikację zastosowanych środków wynikających z oceny ryzyka zawodowego po względem spełnienia obowiązujących norm,
 • ustalenia kroków priorytetowych w działaniach zmierzających do minimalizacji oceny ryzyka zawodowego,
 • dobór odpowiednich ścieżek technologicznych, materiałów używanych w trakcie pracy, w celu minimalizacji ryzyka zawodowego.

W praktyce ocena ryzyka zawodowego oznacza systematyczne identyfikowanie, monitorowanie i badanie warunków pracy w celu określenia zagrożeń, które mogą występować.

 

 

4. Instrukcje, programy BHP

Oferujemy opracowywanie:

 • programów instruktażu stanowiskowego dla występujących w zakładzie pracy grup stanowisk,
 • instrukcji BHP przy obsłudze urządzeń,
 • instrukcji postępowania przeciwepidemicznego w związku z istnieniem potencjalnego ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

 

 

 

Skonaktuj się z nami: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Formularz kontaktowy

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

captcha Odśwież Nieprawidłowe dane

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.