16.03.2020 r.

Uwaga!!!  Epidemia SARS-CoV-2

 

SZANOWNI PAŃSTWO,

Wobec zaistniałej sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się zakażenia koronowirusem SARS-Cov-2  oraz wprowadzeniu ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, uprzejmie informujemy, że uległ zmianie dotychczasowy system  udzielania świadczeń zdrowotnych przez  CENTRUM MEDYCZNE MEDYCYNA PRACY WROCŁAW

 

Dotychczas  Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie podjęło decyzji  o czasowym zawieszeniu obowiązku wykonywania badań profilaktycznych pracowników wynikających z artykułu 229 Kodeksu Pracy. Aktualna sytuacja prawna związana z zaistniałym zagrożeniem epidemiologicznym jest bardzo dynamiczna. Oczekujemy na wydanie aktów wykonawczych, a także na zapowiadaną specustawę dla przedsiębiorców.W związku z powyższym, jako podmiot leczniczy w przeważającej większości realizujący świadczenia  z zakresu medycyny pracy, profilaktyki i promocji zdrowia, ze względu na stan zagrożenia epidemicznego, w trakcie badań profilaktycznych wdrożyliśmy następujące procedury:

 

- Na badania w ramach medycyny pracy przyjmujemy wyłącznie osoby zdrowe bez objawów    kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała, osłabienia. 

- Osoby z objawami chorobowymi, katar, kaszel, podwyższona temperatura, osłabione, osoby  mające kontakt z osobą chorą z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 lub objęte kwarantanną nie będą przyjmowane i proszone są o przełożenie terminu wizyty.

- Osoby te powinny postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. (Szczegółowe informacje znajdują się na stronach NFZ i GIS Powyższe zarządzenie wydano w związku z zagrożeniem epidemią - koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19  i wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Polski od  14 marca 2020 r.)

 

- Przed przystąpieniem do badań profilaktycznych, badań kierowców obowiązuje wyłącznie wcześniejsza rejestracja telefoniczna lub mailowa, w tym celu prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego. 

- Przed przystąpieniem do badań osoby będą proszone o wypełnienie ankiety epidemiologicznej dotyczącej stanu zdrowia, która stanowi integralną część dokumentacji lekarskiej.

- Po ustaleniu terminu wizyty prosimy zgłaszać się na badania bez osób towarzyszących, w szczególności dzieci i zachować bezpieczną odległość 1,5 m od drugiej osoby. 

- Dzieci jako osoby towarzyszące nie będą wpuszczane na teren przychodni.

  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. poz. 433  § 2.1, osoby które przyjechały z zagranicy mają obowiązek odbycia 14 dniowej kwarantanny w miejscu zamieszkania lub pobytu. W trakcie kwarantanny osoby te nie mogą zgłaszać się na badania profilaktyczne. Prosimy pracodawców o nie wystawianie skierowań na badania pracownikom w trakcie kwarantanny, a dopiero po jej zakończeniu. 

Pacjenci, którzy w ciągu ostatnich 14 dni powrócili z miejsc potencjalnej ekspozycji na koronawirusa SARS CoV-2 proszeni są o pozostanie w domach i telefoniczne przełożenie wizyty.

 

Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego i w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa zarówno pacjentów jak i pracowników Centrum Medycznego osoby zgłaszające się na badania mają obowiązek przestrzegania zaleceń personelu dotyczących bezpieczeństwa epidemiologicznego.  Nie zastosowanie się do zaleceń pracowników przychodni może skutkować odstąpieniem od badań profilaktycznych i prośbą o opuszczenie przychodni. 

Zwracamy się z prośbą do pracowników działu kadr wystawiających skierowania na badania o zwrócenie pracownikom uwagi aby nie bagatelizowali objawów tzw. przeziębienia i podejmowali pracę oraz przystępowali do badań przed podjęciem pracy w stanie pełnego zdrowia. 

 

Powyższe działania mają na celu powstrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19  i wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Polski od 14 marca 2020 r. Są one zgodne ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i  nie stoją w sprzeczności z ustawą o Ochronie Danych Osobowych. „Zgodnie z motywem 46 RODO przetwarzanie danych osobowych należy uznać za zgodne z prawem również w przypadkach, gdy jest to niezbędne do ochrony interesu, które ma istotne znaczenie dla życia osoby której dane dotyczą np. gdy przetwarzanie jest potrzebne do celów humanitarnych w tym monitorowania epidemii i ich rozprzestrzeniania się.” Oświadczenie Prezesa UODO w sprawie koronawirusa.

 

Będziemy Państwa na bieżąco informować o ewentualnych zmianach. W razie pytań pozostajemy do dyspozycji i prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Dbamy o zdrowie Twoich  pracowników

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.